Filter

Priemer (mm)

Materiál

Povrch

Priemer (mm)

Materiál

Povrch

Matica nitovacia

Názov
Cena / Mks
601
matica nitovacia M- 3 PH hladká
 
0,1381
603
matica nitovacia M- 4 PH hladká
 
0,1106
602
matica nitovacia M- 4 ZH
 
0,0833
11530
matica nitovacia M- 4 ZH mikro
 
0,1000
11159
matica nitovacia M- 4 ZH mikro A2
 
0,4583
6280
matica nitovacia M- 5 PH
 
0,0750
604
matica nitovacia M- 5 šesťhran
 
0,1660
9696
matica nitovacia M- 5 ZH mikro
 
0,0579
11195
matica nitovacia M- 5 ZH mikro A2
 
0,3750
7031
matica nitovacia M- 5 ZH mikro A2 hladká
 
0,2683
328
matica nitovacia M- 6 PH
 
0,1000
12169
matica nitovacia M- 6 PH 6-hrann
 
0,1083
11532
matica nitovacia M- 6 PH A2
 
0,3750
12025
matica nitovacia M- 6 PH A2 uzavretá
 
0,4200
11531
matica nitovacia M- 6 PH hladká
 
0,1000
6468
matica nitovacia M- 6 PH hladká A2
 
0,3541
6131
matica nitovacia M- 6 ZH
 
0,1000
6711
matica nitovacia M- 6 ZH mikro
 
0,0882
5765
matica nitovacia M- 6 ZH mikro hladká A2
 
0,3873
12012
matica nitovacia M- 6 ZH mikro šesťhrann.
 
0,1250
12170
matica nitovacia M- 6 PH 6-hrann uzavretá
 
0,1667
608
matica nitovacia M- 8 PH
 
0,1250
12171
matica nitovacia M- 8 PH 6-hrann uzavretá
 
0,2333
9634
matica nitovacia M- 8 PH A2
 
0,3500
12258
matica nitovacia M- 8 PH A2 hladká
 
0,5000
6417
matica nitovacia M- 8 ZH
 
0,1250
11194
matica nitovacia M- 8 ZH A2
 
0,4833
11538
matica nitovacia M- 8 ZH mikro
 
0,1333
6408
matica nitovacia M- 8 ZH mikro hladká
 
0,1233
6776
matica nitovacia M- 8 ZH mikro hladká A2
 
0,4260
11593
matica nitovacia M- 8 ZH mikro vrub A2
 
0,4167
11093
matica nitovacia M-10 ST ZH hexagonal
 
0,2083
5303
matica nitovacia M-10 PH hladká A2
 
1,1834
609
matica nitovacia M-10 PH ryh.
 
0,1844
6888
matica nitovacia M-10 PH ST 6-hran
 
0,3541
12013
matica nitovacia M-10 ZH
 
0,2083
5665
matica nitovacia M-10 ZH mikro
 
0,1845
12060
matica nitovacia M-10 ZH mikro A2
 
0,6667
10863
matica nitovacia M-12 mikrohl.zapust
 
0,5000
9633
matica nitovacia M-12 PH
 
0,2417