Filter

Klince do betónu

Názov
Cena / Mks
3734
klince do betónu 1,5 x25 špendlík
 
0,0167
5884
klince do betónu 1,5 x30 špendlík
 
0,0183
4107
klince do betónu 2,0 x20 modr.
 
0,0167
4623
klince do betónu 2,0 x35 modr.
 
0,0112
7124
klince do betónu 2,0 x40 modr.
 
0,0133
4624
klince do betónu 2,5 x25 zinc
 
0,0250
5608
klince do betónu 2,5 x30 ZN
 
0,0219
5609
klince do betónu 2,5 x40 modré
 
0,0293
3977
klince do betónu 2,7 x35 ryh.
 
0,0375
3978
klince do betónu 2,7 x40 ryh.
 
0,0417
4474
klince do betónu 3,0 x40 modr.
 
0,0375
4108
klince do betónu 3,0 x50 modr.
 
0,0417
3983
klince do betónu 3,0 x50 zinc.
 
0,0417
3791
klince do betónu 3,0 x60 zinc.
 
0,0500
3979
klince do betónu 3,5 x55 ryh.
 
0,0750
3981
klince do betónu 4,5 x80 ryh.
 
0,1500
272
klince do betónu P 6x22
 
0,1000
274
klince do betónu P 6x32
 
0,1000
276
klince do betónu P 6x42
 
0,1083
277
klince do betónu P 6x47
 
0,1083
5688
klince do betónu P 6x54
 
0,1167
281
klince do betónu P 6x62
 
0,1167
2565
klince do betónu P 6x72
 
0,1292
273
klince do betónu so závitom P 6x30
 
0,0833
275
klince do betónu so závitom P 6x40
 
0,0833
278
klince do betónu so závitom P 6x50
 
0,0783