klince stavebné 1,00x10

klince stavebné 1,00x10
Názov
Priemer mm)
Cena / 1
456
klince stavebné 1,40x32 TENŠIE
Priemer mm):
kg
 
 
4679
klince stavebné 2,80x40 HRUBŠIE
Priemer mm):
kg
 
1,30
293
klince stavebné 2,80x70
Priemer mm):
kg
 
1,42
295
klince stavebné 3,15x80
Priemer mm):
kg
 
1,42
294
klince stavebné 3,50x90
Priemer mm):
kg
 
1,42
296
klince stavebné 4,00x100
Priemer mm):
kg
 
1,42
297
klince stavebné 4,10x120
Priemer mm):
kg
 
1,42
299
klince stavebné 4,50x140
Priemer mm):
kg
 
1,42
300
klince stavebné 5,00x150
Priemer mm):
kg
 
1,42
292
klince stavebné 2,50x63
Priemer mm):
kg
 
1,44
301
klince stavebné 6,30x160
Priemer mm):
kg
 
1,46
302
klince stavebné 6,30x180
Priemer mm):
kg
 
1,46
303
klince stavebné 6,30x200
Priemer mm):
kg
 
1,46
304
klince stavebné 7,10x220
Priemer mm):
kg
 
1,46
6030
klince stavebné 7,2 x 240
Priemer mm):
kg
 
1,46
306
klince stavebné 8,00x250
Priemer mm):
kg
 
1,46
305
klince stavebné 8,00x260
Priemer mm):
kg
 
1,46
3379
klince stavebné 8,00x280
Priemer mm):
kg
 
1,46
307
klince stavebné 8,00x300
Priemer mm):
kg
 
1,46
291
klince stavebné 2,20x50
Priemer mm):
kg
 
1,63
5331
klince stavebné ZN 3,40x90
Priemer mm):
kg
 
2,04
5768
klince stavebné ZN 4,00x100
Priemer mm):
kg
 
2,04
290
klince stavebné 2,00x40
Priemer mm):
kg
 
2,08
5329
klince stavebné ZN 2,50x63
Priemer mm):
kg
 
2,08
4462
klince stavebné ZN 2,80x70
Priemer mm):
kg
 
2,08
5330
klince stavebné ZN 3,15x80
Priemer mm):
kg
 
2,08
5327
klince stavebné ZN 2,00x40
Priemer mm):
kg
 
2,17
5328
klince stavebné ZN 2,20x50
Priemer mm):
kg
 
2,17
257
klince stavebné 1,20x20
Priemer mm):
kg
 
2,50
1312
klince stavebné ZN 1,60x32
Priemer mm):
kg
 
2,92
4332
klince stavebné 1,25x16
Priemer mm):
kg
 
3,75
3812
klince stavebné 1,40x20
Priemer mm):
kg
 
4,17
288
klince stavebné 1,40x25
Priemer mm):
kg
 
4,17
289
klince stavebné 1,60x32
Priemer mm):
kg
 
4,17
11710
klince stavebné 1,80x40 TENŠIE
Priemer mm):
kg
 
4,17
7497
klince stavebné 1,00x10
Priemer mm):
kg
 
16,67